over de oorzaken van stress

Hebben wij niet allemaal last van een vorm van langdurige, zo niet chronische stress? Dit soort stress blijkt volgens wetenschappers dè oorzaak van veel psychisch en lichamelijk leed. Wij denken en ervaren dat het ook de oorzaak is van vastzitten in oude gewoontes waar je je niet meer bij thuis voelt en ander steeds terugkerend leed. Kortom, de oorzaak van alles wat je ongelukkig maakt…

De wetenschap beschouwt stress op dit moment als een voldongen feit. Als iets dat we nu eenmaal hebben als mensen. Iets waar je zo goed mogelijk mee om moet leren gaan. Daar zijn allerlei manieren voor, van sporten tot mediteren. En die manieren helpen zeker! Maar ze zijn eigenlijk slechts een vorm van symptoombestrijding als je je beseft dat je daarmee de spanningen ten gevolge van je stress wel verminderd, maar de oorzaak van je stress niet wegneemt.

Met WIT zijn we niet alleen achter de oorzaak van langdurige stress gekomen, we hebben ook manieren gevonden om deze bij de bron weg te nemen! En omdat ieder mens anders is, zal WIT verschillende ingangen krijgen om tot de kern van je eigen stress-veroorzakers te komen en deze op te lossen.

Waar het in het kort op neerkomt? Dat we allemaal vast zitten in diverse valse overtuigingen die we als kind hebben vastgesteld als ‘waarheid’. Die overtuigingen zitten niet alleen in ons hoofd, in onze gedachten, maar ook in ons gevoel en in ons lichaam, onze spieren, cellen, hersenvocht, enz. Ze belemmeren ons in onze relaties, onze sociale contacten en in onze zingeving. Ze nemen zelfs regelmatig het roer van ons over.

Helaas zijn deze overtuigingen, die we maakten om destijds ons leven te redden, dus niet meer allemaal bruikbaar in het hier en nu. Maar hoewel we ons dat verstandelijk meestal nog wel kunnen beseffen, vertelt ons lichaam en ons gevoel ons wat anders, namelijk dat er iets verschrikkelijk mis is. Dat we nu moeten vluchten of vechten. Want dat was levensreddend ten tijde van het maken van de overtuiging. En zo komt het dat we niet meer doen wat we willen of functioneren zoals zou moeten, op het moment dat iets of iemand op onze zere plekken drukt.

Heb je daar last van dan is het zaak deze vaak onbewuste overtuigingen te vinden en ze los te koppelen van het stress-stuk in ons dat ze levend houdt, om steeds maar weer ons leven te redden, of dat nou nodig is of niet. Hoe? Dat heeft iets met ons stresssysteem en ons bewustzijn te maken. Je leest er t.z.t. meer over op onze nieuwe website en in ons nieuwe boek.

Ondertussen is WIT ook bezig met een ruimte te creëren waar we de verschillende ingangen aan kunnen bieden, om je overtuigingen los te koppelen en de verschillende delen van je bewustzijn te integreren. Tot die tijd bieden we losse dagworkshops aan, waarin je in één dag leert om zelf je stressprogrammering te resetten. Kijk in de planning waar en wanneer die gegeven worden.
Wil je daar niet op wachten? Kijk dan bij activiteiten.