Hoe wordt het eigen ‘denkraam’ ervaren?

De Vrijdag Bewustzijnsvormen vraag: “Hoe ervaar jij jouw eigen ‘denkraam’; hoe is volgens jou jouw eigen Bewustzijnsvorm gegroeid?” is beantwoord door 16 mensen. Dat is natuurlijk geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef, maar toch zijn er wel een paar trends te ontdekken.

Slechts 1 persoon (6%) ervaart zijn BZV als overgenomen van zijn ouders en de cultuur. In totaal 13 personen (ruim 80%) ervaren hun BZV als aangeboren – al dan niet veranderd door de cultuur. En 2 personen (bijna 13%) ervaren het anders, maar beiden hebben niet aangegeven hoe.

Je mag dus (voorzichtig) concluderen dat de meeste mensen hun BZV ervaren als iets wat ze bij hun geboorte meegekregen hebben. Dat zou grote consequenties kunnen hebben op hoe we tegen opvoeden aankijken: het geeft namelijk een extra basis aan het idee dat je kinderen beter kan helpen hun eigenheid vorm te geven dan hen te leren hoe het volgens de cultuur hoort en/of moet.

Dat blijkt ook uit de reacties. Daarin vertelt men dat je in de loop van je leven ontdekt dat je eigen manier van kijken (je ‘denkraam’ of Bewustzijnsvorm) behoorlijk veranderd is. Door de invloed van aangeleerde en overgenomen visies, via genetische invloeden en via culturele beelden. Maar ook dat je je dat op een gegeven moment bewust wordt en dan veel werk verzet om dat zoveel mogelijk ongedaan te maken. Daarin past de afweging: ‘Is deze visie nog nodig of kan die wel gaan?’ en de opmerking ‘Ik heb veel verschillende sausjes er weer afgelikt’.

Als resultaat van deze enquête kunnen we dus zeggen dat de meeste mensen deze stelling onderschrijven: ‘Je eigen BZV heeft een heel eigen, uniek persoonlijke kern.’

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.