Hoe de queeste ’Herstel van het Stambewustzijn’ ontstond

Toen we met de activiteiten van Bewustzijnsvormen begonnen, gingen we er van uit dat je bewustzijn zich ontwikkelt via de chronologische volgorde waarin de Bewustzijnsvormen zijn ontstaan. Dus, dachten we, zou ieder kind dezelfde ontwikkelingsweg doormaken die de hele mensheid is gegaan: eerst het Stambewustzijn, dan het Individualiserend Bewustzijn en, als het daarin niet blijft steken, vanzelf uitkomen bij het Verenigend Bewustzijn.

Maar dat bleek niet te kloppen. Want: waaraan moet een kind het Stambewustzijn ontwikkelen, als z’n ouders doorgegroeid zijn naar het Verenigend Bewustzijn? En als het kind ouders heeft die alleen in het Stambewustzijn of in het Verenigend Bewustzijn leven, hoe begint het dan aan het Individualiserend Bewustzijn? Is dat wat we de puberteit noemen? Komen de Bewustzijnsvormen uit het genetisch materiaal? Ieder mens leert en ontdekt aan de hand van z’n ervaringen. Zo vorm je betekenissen – en dus ook je manier van kijken, je bewustzijn. Het kan dus nooit alleen maar genetisch zijn.

We realiseerden ons dat we uitgingen van een ontwikkelingsmodel, een soort chronologische opbouw. Daarbij ga je vanzelf het Stambewustzijn als primitief zien, het Individualiserend Bewustzijn als de volgende stap, die zich nu overal vertoont en het Verenigend Bewustzijn als de hoopvolle toekomst. Maar hoe kan het dan dat er zoveel aanwijzingen zijn dat het Verenigend Bewustzijn in lang vervlogen tijden de gewoonste zaak van de wereld was? Waar is dat dan gebleven?

Ons idee van ontwikkeling van bewustzijn door de tijd en de drie Bewustzijnsvormen heen, kon dus niet kloppen. Deze conclusie wordt bevestigt door het feit dat er tegenwoordig mensen zijn, die in het Verenigend Bewustzijn worden geboren. Zij kunnen niet of alleen moeizaam omgaan met het Stambewustzijn en het Individualiserend Bewustzijn, en kunnen zich vaak maar moeilijk standhouden. Het ligt voor de hand om daar de huidige maatschappij de schuld van te geven, maar die maatschappij zijn we uiteindelijk ook zelf. We constateerden dat je blijkbaar alle drie de Bewustzijnsvormen nodig hebt. We vroegen ons af: als ons ontwikkelingsmodel niet klopt, hoe moeten we er dan naar kijken?

Tijdens onze activiteiten ontdekten we dat ons bewustzijn ’stapelt’. Dat wil zeggen:  de ontwikkeling gaat niet van de ene naar de volgende Bewustzijnsvorm, maar er komt een nieuw stuk bij. Je komt dit principe van ’stapelen’ overal in de natuur tegen. Bijvoorbeeld: zonder de samenwerking van bloeiende planten en bijen, op zich twee totaal verschillende levensvormen, zouden ze beiden niet overleven. Je ziet het ook bij onze hersenen: we hebben in ons hoofd dezelfde soort hersenen als krokodillen hebben, plus de soort die zoogdieren hebben, plus de neocortex, die typisch menselijk is. Deze drie delen werken dag en nacht continu en intensief samen, als een team. ’Stapelen’ is een natuurlijk proces van ontwikkeling, dat mensen hebben gekopieerd. Zo gebruiken we bijvoorbeeld aangepaste computers om de motoren van onze auto’s zuiniger en effectiever te maken. Dit ’stapelen’ voltrekt zich dus ook bij bewustzijnsontwikkeling. Als het goed is, ontwikkelt een kind Stambewustzijn, plùs Individualiserend Bewustzijn plùs Verenigend Bewustzijn; en als het bewustzijn zo volgroeid is, werken die drie Bewustzijnsvormen intensief en continu in teamverband samen – als een eenheid.

Dat gaf ons een heel natuurlijk aanvoelend beeld: een kind groeit lichamelijk op. Als het volgroeid is, of ’volwassen’ (wat precies hetzelfde betekent) begint het leven pas echt en goed. Dan valt er nog heel veel te leren, te ontdekken en van te genieten, maar dat kan omdat er een hele goede lichamelijke basis is gelegd. In het bewustzijn is het niet anders: in ’Volgroeid Bewustzijn’ begint het echte, bewuste leven. Dan valt er, op het vlak van bewustzijn, ook nog heel veel te leren, te ontdekken en zeker ook te genieten.

De volgende vraag kwam als vanzelf op: waarom is het bewustzijn bij vrijwel niemand ’volgroeid’? Het antwoord ontstond in delen. We wisten al dat de mensheid een kosmische ramp heeft moeten doorstaan, die we aanvankelijk als de belangrijkste oorzaak zagen voor het verlies van het Verenigend Bewustzijn (zie het hoofdstuk ’Een kosmische ramp’ in het boek Volgroeid Bewustzijn). Maar tijdens onze activiteiten ontdekten we dat vrijwel alle leed dat we tegenkomen (moeilijke groepsprocessen, pesten, geweld, ruzies, conflicten, etc.) steeds weer terugleidt naar één gemeenschappelijke oorzaak: een zwaar beschadigd Stambewustzijn. Wat ooit één bewustzijn was, een vorm van Volgroeid Bewustzijn daar en toen, is bij de ramp blijkbaar uiteengeslagen in drie delen en daardoor diep beschadigd geraakt. Daardoor zijn de drie Bewustzijnsvormen zich afzonderlijk gaan ontwikkelen.

We deden ons best om te achterhalen hoe deze ontwikkeling waarschijnlijk is gegaan. Daarbij stuitten we o.m. op een verdere beschadiging van het Stambewustzijn, dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft voltrokken. We schreven daar een column over (deze bladzijde) en realiseerden ons daarbij dat wij, net als ieder ander, te maken hebben met beschadigingen in onze Bewustzijnsvormen, maar vooral ook in ons eigen Stambewustzijn. Daardoor hebben wij ook onze blinde vlekken, net als ieder ander. Maar gelukkig hebben we niet allemaal precies dezelfde blinde vlekken. Als we samenwerken, kunnen we veel meer overzien, elkaar helpen de blinde vlekken weer zichtbaar te maken. Zo zouden we samen manieren kunnen ontdekken die ieder van ons helpen je eigen en elkaars Stambewustzijn te herstellen.

Zo ontstond onze queeste: de zoektocht naar manieren om het Stambewustzijn te herstellen, zodat het weer gezond en bruisend wordt. Natuurlijk hebben ook de andere Bewustzijnsvormen beschadigingen opgelopen. We kunnen ons goed voorstellen dat we daar, vervolgens, ook de aandacht op zullen richten. Maar laten we beginnen bij wat in feite de basis is van ons bewustzijn: het Stambewustzijn.

Doe je mee? We kunnen alle hulp gebruiken om ons Stambewustzijn te herstellen, verder aan te vullen en te verbeteren. Heb je een idee, ken je een groep waarin het Stambewustzijn prima functioneert, ken je een initiatief dat Stambewustzijn probeert te creëren, of het probeert te herstellen, laat het ons weten! En haak aan bij de activiteiten die we rond deze queeste organiseren; zie daarvoor de agenda op de website. Je bent van harte welkom!!

Krijn Koetsveld en Karin Helmers.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.