De marathon van Burlada

Onze post over de marathonloper Iván Fernández Anaya leverde veel en zeer positieve reacties op. Hij maakte tijdens de marathon in Burlada geen misbruik van de fout die de Keniaanse atleet Abel Mutai maakte, maar hielp hem juist om te winnen. De Facebook reacties waren totaal tegengesteld aan de minieme aandacht die deze gebeurtenis in de media kreeg. Wij vroegen ons af: waarom..?

Bewustzijnsvormen probeert te omschrijven hoe verschillende groepen de wereld verschillend bekijken. Sport gaat per definitie om winnen of verliezen. Dat kan in groepsverband, tegenover een andere club, of als individuele sporter, maar het is in de basis altijd ‘wij-zij’ of ‘ik tegen de ander’. Dat kenmerkt de manier van kijken als Stambewustzijn (‘wij-zij’) of Individualiserend Bewustzijn (‘ik tegen de ander’).
Binnen de club, binnen de stam kan er veel saamhorigheid zijn, maar als een individuele sporter saamhorigheid toont in een wedstrijd tussen individuen (de marathon) past zijn daad noch in het Stambewustzijn, noch in het Individualiserend Bewustzijn. De vraag is: waar hoort zo’n actie dan in thuis?

Hoe kijken de media? Wat is hun denkraam of Bewustzijnsvorm? De media passen zich aan aan het beeld dat zij hebben van de manier waarop hun doelgroep naar hun krant, tijdschrift of programma kijkt. Dat kan zowel groepsgericht (Stambewustzijn) uitpakken of op het individu gericht zijn (Individualiserend Bewustzijn), maar er is nauwelijks een tijdschrift of programma te vinden dat een andere invalshoek heeft. Als er al bericht wordt over andersdenkenden, dan is het vanuit één van deze twee, bestaande invalshoeken.

Bij het bericht over de marathon in Burlada doet zich iets heel bijzonders voor: dat wat niet binnen je denkraam past, zie je niet. En als je het al ziet, mis je de waarde of de impact ervan. Dat komt omdat je alles automatisch refereert aan wat je kent, weet en je herinnert. Dat gaat volkomen onbewust.
Daarom zagen de media over het hoofd welke intense waarde deze gebeurtenis had.
In termen van Bewustzijnsvormen past wat Iván Fernández Anaya deed alleen in het Verenigend Bewustzijn. Hij is zich zó bewust van de waarde die het samen de marathon lopen heeft, dat winnen ten koste van alles daarin geen waarde heeft. Dat heeft het alleen in het Stambewustzijn en het Individualiserende Bewustzijn. De media kijken niet met het Verenigend Bewustzijn en hebben daardoor de impact van dit gebeuren gemist.

Zoiets kan ons ook gebeuren. Want pas als iemand ergens een vraag over stelt, bestaat de kans dat je wat scherper, wat meer onderzoekend gaat kijken. Dan vergroot je je denkraam en kan je tot nieuwe inzichten komen.
Dat was nu precies wat we met deze vraag wilden bereiken. Omdat we zo een handje konden helpen om dit bericht de waarde te geven die het verdient. En omdat je er mee kan zien dat het Verenigend Bewustzijn al verder verspreid is dan je misschien zou denken. Ook in de sport.
Nu de media nog.

Krijn Koetsveld.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.