Welkom bij Bewustzijnsvormen!

We hadden het ooit. We zijn het kwijtgeraakt. Nu hervinden we het weer! Doe mee!

Wat zijn we kwijtgeraakt?
Ooit leefden we in harmonie met de natuur, in stamverband, al beseften we ons dat toen niet. We hadden onze eigen individuele rol binnen de stam en de mogelijkheid om makkelijk contact te maken met het veld van inspiratie. Er was vrede en harmonie. Zoals een kind dat alles aanneemt voor wat het is, oordeelloos.

Maar doordat ons bewustzijn groeide, kwam in de puberfase en begon zich af te zetten. Normaal zou de stam dit herkennen en verwelkomen als een nieuwe fase in de groei naar volwassenheid, maar het Stambewustzijn raakte beschadigd. Het vertrouwen raakte geschaad en het Individualiserend Bewustzijn ging zichzelf losmaken van het Stambewustzijn.

Vandaag de dag is onze maatschappij ingericht naar het Individualiserend Bewustzijn, gebouwd op de ruïnes van het Stambewustzijn. Sommige mensen ontplooien initiatieven vanuit het veld van inspiratie, in het Verenigend Bewustzijn. Maar hoe krijgen we die drie Bewustzijnsvormen weer bij elkaar, hoe wordt ons bewustzijn volwassen? Door ons Stambewustzijn te herstellen. Want we kunnen niet zonder. Het is onze basis.

Maar hoe herstellen we het Stambewustzijn? Daarvoor zijn we een queeste gestart. Lees er alles over in dit blog en doe mee!

Bewustzijnsvormen?
Je werd geboren in een cultuur, religie, familie. Of je dat nu omarmde of afwees, zo begon je ervaring; het gaf betekenis aan wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt. Dat vormde jouw venster op de wereld. Daarbinnen leef, werk en denk je. Het is je denkraam, je bewustzijn. Wij noemen het een ‘bewustzijnsvorm’. Binnen één vorm kunnen mensen vrij gemakkelijk met elkaar communiceren.

De bewustzijnsvormen verschillen door de tijd heen en ook per cultuur. Er zijn nu drie verschillende Bewustzijnsvormen, die zoveel van elkaar verschillen, dat onderling contact heel moeilijk of vaak zelfs onmogelijk lijkt. Als je niet door hebt dat iemand in een andere Bewustzijnsvorm leeft, vind je al snel dat de ander onzin praat. Je kan er niks mee of je krijgt ruzie.

Dat verandert als je kennis hebt van je eigen Bewustzijnsvorm en van de andere twee.  Dan kan het wel lukken om een brug te slaan en elkaar te begrijpen. Dat kan veel misverstanden voorkomen en oplossen; het kan onderling begrip, tolerantie en acceptatie mogelijk maken en samenwerking bevorderen.

Op deze website van Bewustzijnsvormen kan je meer lezen over hoe er een open communicatie kan ontstaan, en over de activiteiten die wij daarvoor organiseren. Onze activiteiten worden gegeven in alle lagen van de bevolking, binnen privé gezelschappen en als bedrijfstrainingen.

Bewustzijnsvormen is een samenwerkingsverband van Krijn en Karin Koetsveld (vader en dochter).

Meer info

Comments are closed.