Welkom bij Bewustzijnsvormen!

Bewustzijnsvormen?

Je werd geboren in een cultuur, religie, familie. Of je dat nu omarmde of afwees, zo begon je ervaring; het gaf betekenis aan wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt. Dat vormde jouw venster op de wereld. Daarbinnen leef, werk en denk je. Het is je denkraam, je bewustzijn. Wij noemen het een ‘bewustzijnsvorm’. Binnen één vorm kunnen mensen vrij gemakkelijk met elkaar communiceren.

De bewustzijnsvormen verschillen door de tijd heen en ook per cultuur. Goed beschouwd zijn er nu drie verschillende bewustzijnsvormen, die zoveel van elkaar verschillen, dat onderling contact heel moeilijk of vaak zelfs onmogelijk lijkt. Als je niet door hebt dat iemand in een andere bewustzijnsvorm leeft, vind je al snel dat de ander onzin praat. Je kan er niks mee of je krijgt ruzie.

Dat verandert als je kennis hebt van je eigen bewustzijnsvorm en van de andere twee.  Dan kan het wel lukken om een brug te slaan en elkaar te begrijpen. Dat kan veel misverstanden voorkomen en oplossen; het kan onderling begrip, tolerantie en acceptatie mogelijk maken en samenwerking bevorderen.

Op deze website van Bewustzijnsvormen kan je meer lezen over hoe er een open communicatie kan ontstaan, en over de activiteiten die wij daarvoor organiseren. Onze activiteiten worden gegeven in alle lagen van de bevolking, binnen privé gezelschappen en als bedrijfstrainingen.

Bewustzijnsvormen is een samenwerkingsverband van Krijn en Karin Koetsveld (vader en dochter).

Meer info

Comments are closed.